Directie en toezicht

Tijdens de uitvoering van een werk kunnen onze directievoerders en toezichthouders de benodigde controle op de werkzaamheden uitvoeren.

Onze medewerkers hebben allen jarenlange ervaring met de uitvoering van infrastructurele- en cultuurtechnische werken. Onze directievoerders en toezichthouders kunnen worden ingezet bij werken waarbij ons bedrijf het ontwerp heeft verzorgd maar uiteraard ook als onafhankelijke partij op een werk dat is voorbereid door derden.