Assetmanagement gaat over het managen van assets. Bij assetmanagement moet u denken aan systemen zoals openbare ruimte en infrastructuur, waaronder bruggen, wegen, riolering en groen.

Met Planburo B maken we bij het beheer en de instandhouding van infrastructurele objecten (NEN 2767-4) gebruik van ons eigen assetmanagementsysteem. Wij zorgen hierdoor voor een transparante koppeling tussen de infrabeheerder en aannemer. We zijn in staat om met ons systeem de conditie van uw areaal te bepalen. Op basis van de gesignaleerde gebreken brengen we onderhoudskosten en risico´s in beeld. De conditiemeting stelt u in staat uw prioriteiten voor het uit te voeren onderhoud vast te stellen.