Tendermanagement

Planburo B is een ervaren partij als het gaat om het begeleiden van marktpartijen bij inschrijvingen op tenders voor infrastructurele werkzaamheden. De looptijd van een tender legt vaak voor een korte periode een behoorlijk beslag op de interne organisatie van de marktpartij. Wanneer u ons inschakelt kunnen wij voor u de tender in zijn geheel of op specifieke onderdelen beoordelen, uitwerken en indienen. Door een nauwe samenwerking en de specifieke kennis, die binnen deze marktpartij aanwezig is, zal de inschrijving goed tot zijn recht komen.

Door het spiegelen van onze kennis en ervaring van de markt tijdens de tender, ontstaat er een sterke visie op de opgave. Samen met de marktpartij bepalen we de juiste strategie in relatie tot de uitvraag van de aanbestedende dienst. Hierbij spelen creativiteit, duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol. Planburo B maakt marktanalyses, stelt in goed overleg met de marktpartij het ontwerpteam samen en ondersteunt bij het uitwerken van een inschrijving. Wij leggen de nadruk tijdens de tender op het ontzorgen, het afstemmen van de verschillende benodigde disciplines en het bewaken van de voortgang.