Nieuws

Planvorming

Wist je dat Planburo B verschillende diensten aanbied? Deze week lichten we de dienst 'planvorming' toe. In infrastructurele werken is het van belang zorgvuldig aandacht te besteden aan de inrichting van de openbare ruimte. Wij zijn een ingenieursbureau dat in staat is om hoogwaardige kwalitatieve wensen van de opdrachtgever te analyseren en te vertalen tot een doelmatig ontwerp en bestek conform UAV of UAV-gc. 

Vanwege ons landschappelijk- en civieltechnisch oog voor detail met betrekking tot inrichting van de openbare ruimte zijn we in staat om kwalitatief, realistische en financieel haalbare ontwerpen te maken, wat ertoe bijdraagt de openbare ruimte zo optimaal mogelijk in te richten. Vanwege onze vlotte en platte organisatiestructuur, kunnen we snel schakelen in de wens en behoefte van onze opdrachtgever.

Planburo B beschikt over diverse CAD en simulatiesoftware om infrastucturele ontwerpen op te stellen die voldoen aan de geldende richtlijnen en regelgeving. De wensen van de opdrachtgever met betrekking tot het eindresultaat verliezen wij hierbij nooit uit het oog. Wil je meer weten over wat Planburo B nog doet? Houdt dan onze social media in de gaten! 

<< terug naar alle nieuws