Nieuws

Planburo B gaat voor biodiversiteit

Planburo B(iodiversiteit) zorgt voor de verbinding tussen natuur, omgeving en duurzaamheid. We ambiëren een maatschappelijk zichtbare rol om de Limburgse leefomgeving meer biodivers te maken, waarbij we met gebiedseigen kennis en natuur in balans, ecosystemen in stand houden en daar waar nodig verbeteren. Lees meer